Women Veterans

נשים מהוות בערך 10 אחוז מוותיקי האומה שלנו ומתמודדות עם אתגרים שונים כשהן משתלבות בחזרה בחברה לאחר שירות. "עשינו עבודה טובה יותר, אני חושב, עם גברים. כי לעתים קרובות אנו מקשרים שירות צבאי לגברים. 

lifeline-for-vets-260.png

לשיעורים ולחוויות של נשים אלו יש השפעה חיובית רבת עוצמה על העולם. כל אחת מהנשים הללו הן מנהיגות רחמניות, חזקות ובעלי תובנות בעלות אופי ויושרה.